Información para los participantes

PARTICIPANTS

Serveis dirigits els participants i atletes

  • BOXES. La zona de box es una zona molt important en aquest tipus de prova. Amb ella es dóna visibilitat a les Transicions (canvis d’esport: de cursa a peu a la bici i de la bici a la cursa a peu) Aquesta quedarà emplaçada al PArc Municipal de l’Estació (passeig Albereda).
  • VESTUARIS, SERVICIS I DUTXES. S’utilitzaran els vestuaris y servicis del pavelló municipal d’esports de la localitat de Silla que es troba emplaçat en el poliesportiu municipal (avgda. GANDIA, s’adjunta plànol de situación) També al llarg de tota l’avga Gandia es podrà estacionar i també a la zona de la Bega i zona industrial, tenint amb compte que els participats podrán aproximar-se amb bici al lloc d’inici de la prova.
  • DETALL BOXES. Els boxes es fixaran a l’interior del Parc Municiapl, lloc on s’iniciarà i finalitzarà el circuït de ciclisme. En aquell lloc, tal i com hem dit, s’emplaçaran les bicicletes dels participants. Es un lloc d’entrada i circulació restringit per als participants i l’organització. Té una zona d’entrada de ciclistes i altra d’eixida.

PLA DE PREVENCIÓ I EMERGÈNCIA DE LA PROVA

El Club de Triatló TRIAMICS DE SILLA el·labora el següent pla de prevenció, emergencia i seguretat per al I Duatló Ciutat de Silla, 2019 que se farà celebrará el próximo día 31 de marrç de 2019. Aquest important event esportiu serà organitzat pel CLUB DE TRIATLÓ DE SILLA i col·labora la Regidoria Municipal d’Esports de l’Ajuntament de Silla, contant amb la important col·laboració dels col·lectius implicats, Policía Local de Silla, a més del servei de Protecció Civil de Silla. Els cossos i serveis públics disposaran de mitjos tècnics i personals a fi de dur a bon terme el bon desenvolupament de la prova (motocicleta per obrir pas a la prova, punts de tall de la circulació més coflictius, etc.). Per altre costat, es troven implicats, a l’hora de dispensar voluntaris es el propi CLUB DE TRIATLÓ TRIAMICS DE SILLA i Club Atletisme de Silla, que disponsaran el control de la prova y la col·laboració en els talls de tràfic, pas alternatiu i serán coordinats d’acord amb l’organigrama exposat.

LÍNIA D’EIXIDA I META (Zona de transició)

Es disposarà de dos vehicles ambulància amb equipació material i humana sanitària per atendre les eventualitats dels Duatletes al llarg de la prova i en l’arribada a meta. Aquest vehicle tindrà accesibilitat tot el traçat per cobrir les eventualitats (caigudes amb bicicleta, lipotimies, etc.). L’ambulància haurà de contar amb un motorista de la Policía Local de recolçament, a fi de poder-se traslladar a qualsevol punt que siga necessari els seus serveis. Agents municipals controlarán, en col·laboració directa amb la organització, l’accés del tràfic rodat, als circuïts delimitats i els seus voltants des de 15’ (temps que pot ser moderat per la força pública) abans del començament de la prova. Els voluntaris, col·laboraran en els talls de la circulació, si bé donant pas alternatiu sense ficar en perill els triatletes.

EIXIDA DE LA PROVA

Per l’eixida de la prova, dos vehículs acompanyaran al pelotó al llarg de la competició. Un d’ells se situarà davant del grup (Moto organització) i altre a la cua de carrera o vehicle de tancament (sols en el cas de no ser possible per la força pública atendre aquest comés), també se contará amb vehiculs de l’organització per abandonaments i accidents. No obstant això, serà objecte de coordinació amb els efectius de la Policia Local de Silla, als efectes de tenir vehícul policial que obriga la prova en ares a la seguretat i integritat del duatletes.

DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA I FINALITZACIÓ DE LA PROVA

Alguns dels voluntaris de la prova, circularán en bicicleta (BTT) a fi de detectar les novetats que pogueren sorgir durant els diversos punts del recorregut de cursa a peu carrera, ciclisme i darrer tram de la cursa a peu. En la mesura del possible, es procurarà col·locarar estratègicament varios vehículs per tot el recorregut, amb certa distancia entre ells. El tram final té un punt conflictiu de concurrència de vehicles de transit rodat i de personal participant i aficionats. Ací caldria el tancament de la circulació per part de l’Excm. Ajuntament de Silla fins la finalització (temps previst aproximadament de tallament 1 hora) D’aquesta forma será més senzill compatibilitzar la prova, la seguretat de participants i familiars. Aquest punt es el carrer Sant Rafel amb avgda. Jaume I Conqueridor.